05 February 2016

Kontrol Fikstürü Otomasyonu Projemiz Tamamlandı

Article Image

Projemizin Amacı:
“Hızlı kontrol etmek, Hızlı üretmek kadar önemlidir” noktasından hareketle; Yüksek hızlı seri üretim ortamlarında hatalı parça üretme risklerini, hurda/tamir maliyetlerini ve kapasite kayıplarını azaltmak.

Projemizin Çıkış Noktası:
Yüksek Performans = Hızlı üretim + Güvenilir Prosesler + Etkin (Hızlı ve Doğru) Kontrol

Yüksek hızlı seri üretim prosesleri, yüksek miktarda hatalı parça üretme riskini de beraberinde getirmektedir. Çözüm ise bir taraftan proses güvenilirliğini artırmak, diğer taraftan da ölçüm sürelerini kısaltarak kontrol sıklığını artırmaktır. Diğer bir deyişle; hızlı ve doğru kontrol etmek, hızlı üretmek kadar önemlidir.

Hızlı ve doğru ölçümün en pratik yolu da, üretimde olduğu gibi ölçümde de otomasyondur.

Örnek Durum:
Ekli sunumda benzeri görülen otomobil arka aksları, otomasyonlu kaynak hatlarında üretilmektdir. Bu aşamaya gelmiş ürünün toplam maliyeti 70 € civarındadır.

Kaynak hattından her iki dakikada bir adet aks çıkmaktadır(30 ad/saat). 32 noktadan komparatör ölçümü alınmakta ve SPC yapılmaktadır. Güvenlik parçası olması nedeniyle ölçüm kayıtları ve izlenebilirlik son derece önemlidir.

Manuel Ölçüm / Kontrol:
Parçanın manuel bir kontrol fikstüründe ölçüm süresi 2 kişi ile 20 dakikadır. Tüm ölçümler elle yapılmaktatır. Yapılan ölçümlerin doğruluğu operatör dikkatine tabidir. Hatalı ölçüm riski yüksektir. Elle alınan ölçüm kayıtları, daha sonra bilgisayara kayıt edilmekte ve SPC yapılmaktadır. Herhangi bir parçanın hatalı olması durumunda, üretim prosesi durduruluncaya kadar hatalı üretim riski minimum 10 parçadır. Ölçüm aletlerindeki olası bir ayar/kalibrasyon bozukluğu nedeniyle hatalı üretim ve kalitesizlik maliyeti riski ise oldukça yüksektir.

Otomatik Ölçüm:
  • Parça başı ölçüm süresi 20 dakikadan 65 saniye’ye indirilmiştir.
  • 20 kat hızlı ölçüm ile, hatalı üretim riski 20 kat azaltılmıştır.
  • Her ölçümde kalibrasyon ve elektronik sıkma kontrolü ile ölçümün %100 güvenilirliği sağlanmıştır.
  • Her ölçüm sonucu anında bilgisayar kayıtlarına işlendiği için, gerçek zamanlı SPC ve %100 izlenebilirlik imkanı sunmaktadır(barkod entegrasyonu ile).
  • Ölçümde hem insan hatası riski ortadan kaldırılmıştır, hem de iş gücü tasarrufu sağlanmıştır.
  • Hem firma içinde hem de müşteriye yönelik otomatik raporlama imkanı
  • Özelleştirilebilir rapor türleri ve grafik raporlama imkanı
  • Pres hatlarına ve Kaynak hatlarına robotla entegrasyon imkanı sunmaktadır.